Επιστολή Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. για μετάθεση νομοθετικά της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές

/
Ημερομηνία30 Απρ 2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΟΛΝΘ

 

Δωδεκανήσου 7

2310-513875

solnth@gmail.com

www.solnth.gr

Θεσσαλονίκη, 28-4-2015

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

Κοινοποίηση:

  1. Αναπληρώτρια Υπουργό κα Βαλαβάνη
  2. Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κα Σαββαϊδου
  3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.)

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Νομοθετικά της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Κύριε Υπουργέ,

Για το φορολογικό έτος 2014 ισχύουν οι διατάξεις του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος που ψηφίστηκε με το Ν. 4172/2013. Οι αλλαγές είναι πολλές, με αποτέλεσμα η ίδια η Διοίκηση να μην έχει ανταποκριθεί ακόμη στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της, εκδίδοντας τις απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Γ.Γ.Π.Σ. για την έγκαιρη και έγκυρη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων. Τονίζουμε ότι ήδη βρισκόμαστε στο τέλος του 4ου μήνα από τη λήξη της χρήσης του 2014. Οι συνθήκες εργασίας στα λογιστήρια είναι ασφυκτικές. Μεταξύ των υποχρεώσεων της περιόδου αυτής είναι και η ηλεκτρονική υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Η προθεσμία σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 21 του Ν. 4174/2013 λήγει στις 30/4/2015. Τα πρόστιμα με τον ισχύοντα νόμο είναι μεγάλα, σε μια περίοδο που η αγορά βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και προσπαθεί να αντέξει.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή το μέτρο είναι πληροφοριακό και δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση προκειμένου η προθεσμία αυτή να λήγει 1 μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

Π. ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ