Ημέρα

10 Σεπτεμβρίου, 2012

Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης

/
Ημερομηνία10 Σεπ 2012
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4172/2013 «πρόσωπο» είναι: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα. Ταυτόχρονα, και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του προαναφερόμενου νόμου, «συγγενικό πρόσωπο» θεωρείται: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε...
Διαβάστε περισσότερα →