Κατηγορία

Οικον. Χρήσεις 2012 – 2013

Ν.4170/2013 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε.,αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις

/
Ημερομηνία23 Ιούλ 2013
(ΦΕΚ Α’ 163/12-07-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρθρο 64. Τροποποίηση διατάξεων του...
Διαβάστε περισσότερα →

ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης………………..

/
Ημερομηνία22 Ιούλ 2013
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την περίπτωση α’...
Διαβάστε περισσότερα →

ΠΟΛ.1220/26.9.2013 Αντικείμενο τεκμηρίωσης στις περιπτώσεις σύναψης δανειακών συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αποτελούν οι τόκοι των δανείων

/
Ημερομηνία03 Ιούλ 2013
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Β 2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας...
Διαβάστε περισσότερα →

Ν.4110/2013 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις

/
Ημερομηνία19 Δεκ 2012
(ΦΕΚ Α’ 17/23-01-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Αρθρο 11. Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 1.        Το άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο...
Διαβάστε περισσότερα →

N.2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

/
Ημερομηνία20 Σεπ 2012
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (ΦΕΚ Α’ 151/16-09-1994) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: (ΦΕΚ αρχικού νόμου) (Σύμφωνα με την...
Διαβάστε περισσότερα →