Κατηγορία

ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης

ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης………………..

/
Ημερομηνία22 Ιούλ 2013
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την περίπτωση α’...
Διαβάστε περισσότερα →