Κατηγορία

ΠΟΛ 1142/2015 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013

ΠΟΛ 1142/2015 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013

/
Ημερομηνία03 Ιούλ 2015
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα τις διατάξεις της περ. ζ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013, οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που...
Διαβάστε περισσότερα →