Κατηγορία

ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 883)

ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 883)

/
Ημερομηνία02 Ιούν 2014
ΦΕΚ Β’ 1374/29-05-2014) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170), όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος...
Διαβάστε περισσότερα →