Κατηγορία

ΠΟΛ.1284/31.12.2013 Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

ΠΟΛ.1284/31.12.213 Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης……….

/
Ημερομηνία02 Ιαν 2014
ΠΟΛ.1284/31.12.213 Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωσή της. Ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, σχετικά παράβολα, διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, τύ πος και περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς...
Διαβάστε περισσότερα →