Κατηγορία

Ν. 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

Ν. 4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

/
Ημερομηνία12 Αυγ 2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 170/26-07-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: