Ετικέτα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Νέες υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών για τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Κατατέθηκε σχέδιο νόμου για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα

/
Ημερομηνία19 Σεπ 2017
Κατατέθηκε στην βουλή το σχέδιο νόμου  του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής» Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης...
Διαβάστε περισσότερα →