3ο Συμπόσιο της ΕΥ Ελλάδος για το Transfer Pricing: Η διεθνής φορολογία και οι ενδοομιλικές τιμολογήσεις στο επίκεντρο

/
Ημερομηνία22 Φεβ 2017

3ο Συμπόσιο της ΕΥ Ελλάδος για το Transfer Pricing: Η διεθνής φορολογία και οι ενδοομιλικές τιμολογήσεις στο επίκεντρο

Η ΕΥ Ελλάδος διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ετήσιο Συμπόσιο Transfer Pricing εστιάζοντας τόσο στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, όσο και σε ειδικά θέματα ενδοομιλικών τιμολογήσεων (transfer pricing) που άπτονται της ελληνικής πραγματικότητας.

Ο κ. Στέφανος Μήτσιος, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, ανοίγοντας την εκδήλωση επεσήμανε ότι εκτός από τα εξειδικευμένα θέματα διεθνούς φορολογίας και ενδοομιλικών τιμολογήσεων, υπάρχουν αρκετά ακόμη θέματα φορολογικής επικαιρότητας που απασχολούν όλους μας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους φορολογικούς ελέγχους με έμφαση στο τι ορίζεται ως έγκλημα φοροδιαφυγής, τις ποινικές ευθύνες φυσικών προσώπων και τα μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου, ενώ επεσήμανε το υπάρχον πλαίσιο Εθελοντικής Συμμόρφωσης ως ευκαιρία μείωσης της αβεβαιότητας αναφορικά με διφορούμενες φορολογικές θέσεις. Ο κ. Μήτσιος αναφέρθηκε ακολούθως στις πρόσφατες πρωτοβουλίες για τη διασταύρωση των συναλλαγών τόσο σε διεθνές (πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών CRS), όσο και σε τοπικό επίπεδο με τη θεσμοθέτηση της επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τέλος, αναφέρθηκε σε λοιπά επίκαιρα φορολογικά θέματα, αλλά και στις αλλαγές στο ασφαλιστικό πλαίσιο.

Ο κ. Ηλίας Σακελλαρίου, Senior Manager στο Φορολογικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος, ανέλυσε το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας κατά της φοροαποφυγής (Anti Tax Avoidance Directive – ATAD), με παράλληλη ανάλυση/σύγκριση με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ο κ. Σακελλαρίου ανέλυσε τους κανόνες Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών που προτείνονται από την ATAD και επισήμανε τη σημαντική διαφοροποίησή τους σε σχέση με τις αντίστοιχες ισχύουσες ελληνικές διατάξεις. Ακολούθησε ο κ. Χρήστος Κουρουνιώτης, Executive Director στο Φορολογικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος, ο οποίος μίλησε για τις ελληνικές φορολογικές επιπτώσεις της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και στους πρακτικούς προβληματισμούς που προκύπτουν από την εφαρμογή του. Κλείνοντας, ο κ. Κουρουνιώτης επεσήμανε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τόσο το γνήσιο επιχειρηματικό σκοπό της αναδιοργάνωσης, όσο και την εν τοις πράγμασι αλλαγή που επήλθε μετά την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης.

Τα σημεία εστίασης των φορολογικών ελέγχων τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε ελληνικό επίπεδο υπογράμμισαν οι κ. Παναγιώτης Τζανετάκης και κ. Ελίνα Χρονοπούλου, Μanagers στο Φορολογικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος. Ο κ. Τζανετάκης τόνισε πως οι ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν βελτιώσει την τεχνογνωσία τους και εντατικοποιούν τους ελέγχους ενδοομιλικών τιμολογήσεων αναδεικνύοντάς τες ως μείζον φορολογικό θέμα. Ακολούθως, η κ. Χρονοπούλου σημείωσε ότι, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα που διεξήγαγε η ΕΥ παγκοσμίως, οι περισσότερες επιχειρήσεις ανέφεραν τις ίδιες συναλλαγές ως σημείο εστίασης των φορολογικών ελέγχων, τονίζοντας, όμως, ότι η τάση δείχνει να αυξάνεται το φορολογικό ενδιαφέρον των ελεγκτών: 1) στο λειτουργικό προφίλ των επιχειρήσεων σε σχέση με τα δηλούμενα κέρδη, 2) στις περιπτώσεις μόνιμης εγκατάστασης, και 3) στις συναλλαγές άυλων περιουσιακών στοιχείων. Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Χρήστος Μπούρκουλας, Senior Manager στο Φορολογικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος, παραθέτοντας μία συγκριτική θεώρηση του πλαισίου των γραφείων του ν. 89/76 με το πλαίσιο των Προεγκρίσεων Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (Advanced Pricing Agreements –  APA). Καταλήγοντας, ο κ. Μπούρκουλας επισήμανε τα πλεονεκτήματα των δύο «εργαλείων» για τους φορολογούμενους (ασφάλεια δικαίου και μείωση κόστους συμμόρφωσης κατά τους φορολογικούς ελέγχους) και εξέφρασε την άποψη ότι μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για τη μείωση των προστριβών με τις φορολογικές αρχές και την έναρξη μια γόνιμης συνεργασίας, βασισμένης στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Συνοψίζοντας, ο κ. Μήτσιος παρουσίασε εννέα βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τις παρουσιάσεις:
1.    Οι αλλαγές στο διεθνές φορολογικό τοπίο αποτελούν κοσμογονία, η οποία ήδη επηρεάζει και τις φορολογικές υποθέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό έχει ήδη γίνει εμφανές εντός της Ε.Ε. και της χώρας μας με τις προωθούμενες αλλαγές, όπως η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά της φοροαποφυγής.
2.    Οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είτε σε λειτουργικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων εντός Oμίλου επιχειρήσεων καθιστούν πλέον επιτακτική την ανάγκη να εξετάζονται υπό το πρίσμα του άρθρου 51 του ΚΦΕ, γεγονός που απαιτεί μια ολοκληρωμένη και συνεπή μεθοδολογική προσέγγιση.
3.    Οι ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν βελτιώσει την τεχνογνωσία τους και εντατικοποιούν τους ελέγχους ενδοομιλικών τιμολογήσεων, αναδεικνύοντάς τες ως μείζον φορολογικό θέμα.
4.    Στο κλίμα της τοπικής και της διεθνούς φορολογικής αβεβαιότητας, λόγω της ριζικής αλλαγής των κανόνων, οι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά την αβεβαιότητα όσον αφορά στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους με τη Διαδικασία Προέγκρισης αυτών.
5.    Παρότι τελευταία έχουν επιλυθεί πολλά θέματα από τις φορολογικές αρχές, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα σημαντικά ζητήματα που χρήζουν λύσεων ή διευκρινίσεων.
6.    Οι φορολογικοί έλεγχοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και μεγάλη σοβαρότητα.
7.    Πρέπει οι φορολογούμενοι να εξετάσουν άμεσα αν ο νόμος περί οικειοθελούς συμμόρφωσης τους «ταιριάζει».
8.    Το ασφαλιστικό έχει ήδη αλλάξει άρδην και πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς αν, πού και πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις μας, αλλά και εμάς προσωπικά.
9.    Η υιοθέτηση διεθνών και τοπικών αντικαταχρηστικών κανόνων επιβάλλει από πλευράς των επιχειρήσεων την επανεξέταση των δομών τους και των ενδοομιλικών συναλλαγών τους, προκειμένου να μπορούν να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες. «Άλλωστε, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια», σημείωσε ο κ. Μήτσιος. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθούν πιθανές διαφωνίες και διενέξεις με φορολογικές αρχές διαφορετικών κρατών.

Καταλήγοντας, επισήμανε: «Παρότι τελευταία έχει υπάρξει κάποια πρόοδος, το φορολογικό περιβάλλον εξακολουθεί να μην είναι φιλικό απέναντι στον φορολογούμενο και στο επιχειρείν».

Πηγή: www.taxheaven.gr