Δελτίο Τύπου: Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης & Υποδείγματα Αιτήσεων

/
Ημερομηνία17 Οκτ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της ελάφρυνσης του διοικητικού βάρους και της αποτροπής των δαπανηρών και χρονοβόρων φορολογικών ελέγχων των συναλλαγών, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, εναρμονίζεται με τη διεθνή πρακτική και θεσπίζεται για πρώτη φορά, ολοκληρωμένη διαδικασία προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Advance Pricing Agreements – APAs), η οποία ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2014.

Η διαδικασία της προέγκρισης προσφέρει ασφάλεια και για τους φορολογούμενους αλλά και για τη φορολογικές αρχές όσον αφορά τη μεθοδολογία καθορισμού των τιμών μεταβίβασης στις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αφού μειώνεται το κόστος συμμόρφωσης.

Οι επιχειρήσεις για τις οποίες θα εκδοθεί Απόφαση Προέγκρισης θα γνωρίζουν με ακρίβεια τις μελλοντικές τους φορολογικές υποχρεώσεις και θα έχουν τη δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού της επενδυτικής τους πολιτικής.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία, ανάρτησε στην ιστοσελίδα της http://www.publicrevenue.gr/kpi/, στο link του αρμόδιου τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Ελέγχων, http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/1161/, υποδείγματα αιτήσεων Προκαταρκτικής Διαβούλευσης και Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης καθώς και γενικές οδηγίες.
http://taxheaven.gr