Ημέρα

21 Σεπτεμβρίου, 2012

Υποχρέωση σύνταξης και υποβολής «Κατάστασης Ενδοομιλικών Συναλλαγών»

/
Ημερομηνία21 Σεπ 2012
Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος. Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ” ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΩΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΝ 31-12-2010.

Σε ιδιώτη η ανάθεση των ελέγχων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές

/
Ημερομηνία21 Σεπ 2012
Σε ιδιώτη η ανάθεση των ελέγχων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές Τέσσερα χρόνια χωρίς ουσιαστική παρακολούθηση, μία αιτία ακρίβειας και φοροαποφυγής Στους ιδιώτες στρέφεται τώρα το υπουργείο Ανάπτυξης για τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών, που αποτελούν παράγοντα συντήρησης της ακρίβειας και...
Διαβάστε περισσότερα →

Νέοι κανόνες για την αποφυγή υπερτιμολογήσεων – υποτιμολογήσεων σε ενδοομιλικές συναλλαγές

/
Ημερομηνία21 Σεπ 2012
Νέοι κανόνες για την αποφυγή υπερτιμολογήσεων – υποτιμολογήσεων σε ενδοομιλικές συναλλαγές τoυ Χρήστου Κόδου – Tax Consultant της Grant Thornton Η πρακτική των υπερτιμολογήσεων-υποτιμολογήσεων αποδίδεται στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο «transfer pricing». Η έννοια του «transfer pricing» συνίσταται στον...
Διαβάστε περισσότερα →

Νεες κατευθυντήριες οδηγίες του οοσα για ενδοομιλικές επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις

/
Ημερομηνία21 Σεπ 2012
Θ. Κυριακόπουλος, Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για Ενδοομιλικές Επιχειρηματικές Αναδιαρθρώσεις Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, ΜΒΑ, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Στο παρόν άρθρο, αναλύεται το νέο Κεφάλαιο ΙΧ των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ το οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις...
Διαβάστε περισσότερα →