Ημέρα

22 Ιουλίου, 2013

Άμεση ανάγκη για παράταση στην υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών των ενδοομιλικών συναλλαγών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης αυτών

/
Ημερομηνία22 Ιούλ 2013
Άμεση ανάγκη για παράταση στην υποβολή στου συνοπτικού πίνακα πληροφοριών των ενδοομιλικών συναλλαγών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης αυτών. Στις 18-07-2013 με καθυστέρηση έξι (6) περίπου μηνών εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη ΠΟΛ.1179/18.7.2013 σχετικά με τις πληροφορίες και το περιεχόμενο του...
Διαβάστε περισσότερα →

ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης………………..

/
Ημερομηνία22 Ιούλ 2013
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την περίπτωση α’...
Διαβάστε περισσότερα →