Ημέρα

29 Ιουλίου, 2013

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών 2013 – 2014

/
Ημερομηνία29 Ιούλ 2013
Οι Τελευταίες Διευκρινίσεις με την ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Με την ΠΟΛ.1179/18.7.2013 καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες αναφορικά με την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.