Ημέρα

16 Μαρτίου, 2016

Νέες πιο αυστηρές ρυθμίσεις για την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

/
Ημερομηνία16 Μαρ 2016
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (EE) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ , γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.» το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπονται...
Διαβάστε περισσότερα →