Ημέρα

12 Σεπτεμβρίου, 2017

ΔΕΕ – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων από την παρακράτηση φόρου σε μητρική εταιρία άλλου κράτους η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε κατοίκους τρίτων κρατών

/
Ημερομηνία12 Σεπ 2017
Πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έκρινε ότι είναι αντίθετη στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθεσία κράτους μέλους, η οποία εξαρτά την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων στην πηγή (απαλλαγή η οποία εφαρμόζεται μεταξύ μητρικών – θυγατρικών), τα οποία διανέμονται...
Διαβάστε περισσότερα →