Κατηγορία

Ν. 4182/2013 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών……..

Ν. 4182/2013 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις

/
Ημερομηνία21 Αυγ 2012
  (ΦΕΚ Α’ 185/10-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 91. Ενδοομιλικές συναλλαγές Στην παρ. 1 του άρθρου 39Α του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) (Α’ 151) προστίθεται εδάφιο ως εξής: