Ετικέτα

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΔΕΕ – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων από την παρακράτηση φόρου σε μητρική εταιρία άλλου κράτους η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε κατοίκους τρίτων κρατών

/
Ημερομηνία12 Σεπ 2017
Πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έκρινε ότι είναι αντίθετη στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθεσία κράτους μέλους, η οποία εξαρτά την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων στην πηγή (απαλλαγή η οποία εφαρμόζεται μεταξύ μητρικών – θυγατρικών), τα οποία διανέμονται...
Διαβάστε περισσότερα →

Νέες πιο αυστηρές ρυθμίσεις για την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων

/
Ημερομηνία16 Μαρ 2016
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (EE) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ , γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.» το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπονται...
Διαβάστε περισσότερα →