Ετικέτα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΟΛ.1097/9.4.2014 Περιεχόμενο Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών

/
Ημερομηνία10 Απρ 2014
ΠΟΛ.1097/9.4.2014  Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι παραπάνω Φάκελοι Τεκμηρίωσης θεωρούνται μη πλήρεις ή μη...
Διαβάστε περισσότερα →

ΠΟΛ.1284/31.12.213 Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης……….

/
Ημερομηνία02 Ιαν 2014
ΠΟΛ.1284/31.12.213 Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωσή της. Ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, σχετικά παράβολα, διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, τύ πος και περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς...
Διαβάστε περισσότερα →