Ετικέτα

τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

Συνοπτικός πίνακας υποβολής πληροφοριών τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

/
Ημερομηνία27 Ιούν 2013
Συνοπτικός πίνακας υποβολής πληροφοριών τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών – Δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες πληροφορίες για την εφαρμογή Δημοσιοποιήθηκαν τα πρώτα στοιχεία για την εφαρμογή υποβολής του πίνακα Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών συναλλαγών στο ιστότοπο της ΓΓΠΣ.