Ετικέτα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΟΛ.1144/15.5.2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 883)

/
Ημερομηνία02 Ιούν 2014
ΦΕΚ Β’ 1374/29-05-2014) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170), όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος...
Διαβάστε περισσότερα →

ΠΟΛ.1097/9.4.2014 Περιεχόμενο Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών

/
Ημερομηνία10 Απρ 2014
ΠΟΛ.1097/9.4.2014  Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι παραπάνω Φάκελοι Τεκμηρίωσης θεωρούνται μη πλήρεις ή μη...
Διαβάστε περισσότερα →