Ετικέτα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές για το φορολογικό πιστοποιητικό, το φάκελο τεκμηρίωσης και τους φορολογικούς ελέγχους

/
Ημερομηνία23 Νοέ 2016
Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος με τις τελευταίες αλλαγές στον Κ.Φ.Δ. με τον νόμο ν.4410/2016(ΦΕΚ 141 Α73.8.2016) Συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 40 του ως άνω νόμου προβλέπουν :