Μέχρι το τέλος Ιουλίου ο φάκελος τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και ο πίνακας πληροφοριών στην Γ.Γ.Π.Σ.

/
Ημερομηνία05 Ιούλ 2013

Μέχρι το τέλος Ιουλίου ο φάκελος τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και ο πίνακας πληροφοριών στην Γ.Γ.Π.Σ.

Στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε εχθές “Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναμόρφωση
Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις”  τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 64, η οποία ρύθμιζε το θέμα σχετικά με την σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και την υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην ΓΓΠΣ .
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η ημερομηνία είχε ορισθεί στις 10 Ιουλίου, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος στην ΓΓΠΣ για να ανοίξει την εφαρμογή για την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, αλλά και στο ΥΠΟΙΚ για να εκδώσει την σχετική εγκύκλιο με τις λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί για το θέμα αυτό.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην βουλή η ημερομηνία άλλαξε εκ νέου, και η νέα πλέον προθεσμία ορίζεται έως το τέλος Ιουλίου.

Αναλυτικά η διάταξη που ψηφίστηκε έχει ως εξής :
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 ( Α΄ 17) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«Ειδικά, για τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2012 και λήγει μέχρι και την 30ή Μαΐου 2013, ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και οι σχετικές καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013.»

H Διάταξη που αντικαθίσταται έχει ως εξής  :
17. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 εφαρμόζονται για ενδοομιλικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2012 και μετά. Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο 2012, ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και οι σχετικές καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι τις 10 Μαΐου 2013.

Πηγή: Taxheaven