Ετικέτα

Κατηγορίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Ποια είναι τα ελεγχόμενα είδη συναλλαγών

/
Ημερομηνία20 Σεπ 2012
Κατηγορίες & Είδη Ενδοομιλικών Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση   ΠΙΝΑΚΑΣ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» 1 Πεδία Καταλόγου Ενδοομιλικών Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση (TransactionMatrix) 1.1 Πρώτες Ύλες (RawMaterials) 1.2 Προϊόντα (Products) 1.3 Εμπορεύματα (Merchandise) 1.4 Δικαιώματα (Royalties) 1.5 Σήματα (TradeMarks) 1.6 Λοιπά Άυλα (Intangibles)...
Διαβάστε περισσότερα →