Ημέρα

5 Απριλίου, 2014

Προθεσμίες Κατάρτισης Φακέλου Τεκμηρίωσης & Υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

/
Ημερομηνία05 Απρ 2014
  Σύμφωνα με το Ν.4410/2016, άρθρο 40, παρ.6α, (η οποία αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρο 21, του  Ν.4174/2013) διευκρινίζεται ότι: «Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης,...
Διαβάστε περισσότερα →

Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

/
Ημερομηνία05 Απρ 2014
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39Α του Ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.4110/2013 και 4182/2013, και την ΠΟΛ 1179/18.07.2013: (Χρήση 2013) «Ημεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται με άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 39, υποχρεούνται...
Διαβάστε περισσότερα →